Other
Strain: CBD High
Strain: hybrid
Strain: indica
Strain: sativa